صفحه اصلی > آموزشی > ارتباط با اداره آموزش 

ارتباط با اداره کل آموزش دانشگاه

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

آقای دکتر حلالی

معاون آموزشی

2121

آقای دکتر طهماسبی

مدیر امور آموزشی

2132

آقای دکتر عطاریان

مدیر تحصیلات تکمیلی

2122

خانم سهرابی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2122

خانم اشعری

امور هیأت علمی

2133

آقای پیرداده

کارشناس آموزش کل

2118

آقای پورانیان

اداره پذیرش و نظام وظیفه

2129

آقای شیرین نژاد

کارشناس آمار و اتوماسیون آموزش

2134

آقای آدینه

اداره فارغ التحصیلان

2131

خانم دنگچی

اداره فارغ التحصیلان

2117

خانم دواتگران

شهریه شبانه

2132

آقای ایرانی

دبیرخانه آموزش

2121

آقای سلیم زاده

بایگانی آموزش

2130

آدرس:  دزفول روبروری پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان شیخ انصاری، طبقه اول
کد پستی : 49869  -64616 
تلفن:          42428000-061