صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > ارتباط با دانشكده 

ارتباط با ما

بسمه تعالی

دانشکده معماری و شهرسازی

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان شیخ انصاری، دفتر دانشکده معماری و شهرسازی، کد پستی:  18674-64616، تلفن دانشگاه: 42428000-061

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

ایمیل

آقای دکتر مومنی

رئیس دانشکده و مدیر گروه معماری

-

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر گروه معماری

-

آقای مخدوم

کارشناس آموزشی

معماری و عمران

2154

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، دانشکده معماری و شهرسازی، انتهای راهروی اصلی،

آموزش دانشکده معماری و شهرسازی

-

آقای دکتر پور موسوی

مدیر گروه طراحی شهری

2141

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، طبقه سوم، راهروی سمت چپ، دفتر گروه طراحی شهری

naderziggurat@gmail.com

 

آقای مهندس مقیمی

مدیر گروه مرمت ابنیه

2153

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر گروه مرمت

Moghimi@jsu.ac.ir

آقایان دکتر دیناروند دکتر تابان، مهندس مهرکی زاده

هیات علمی

2026

ساختمان قدیم  آموزش، انتهای راهروی اصلی،

اتاق شماره 113

Ardinarvand@gmail.com

Mhsntaban@yahoo.com

mntaban@jsu.ac.ir

Mmehrakizadeh@yahoo.com

آقای دکتر دیده بان

هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه

2121

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، طبقه سوم،

دفتر معاون آموزشی دانشگاه

Mdidehban1810@gmail.com

آقایان دکتر منجزی، دکتر بینا

هیات علمی

2015

ساختمان قدیم آموزش، انتهای راهروی اصلی،

اتاق شماره 115

Nmohammad39311@yahoo.com

آقایان دکتر عطاریان و دکتر وثیق

هیات علمی

2019

ساختمان قدیم آموزش، انتهای راهروی اصلی،

اتاق شماره 119

Attariank@gmail.com

Behzad_vasiq@yahoo.com

آقای دکتر عطاریان

هیات علمی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2122

ساختمان آموزشی شیخ انصاری، طبقه دوم،

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

Attariank@gmail.com

 

بسمه تعالی

از اساتید محترم رشته معماری، مرمت و طراحی شهری که کلیه مدارک مقاطع تحصیلی آنها(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)  از دانشگاه های معتبر سراسری می باشد و علاقه مند به تدریس در این واحد دانشگاهی می باشند دعوت به همکاری می شود.

 

ایمیل ارتباطی برای ارسال رزومه علمی - پژوهشی: K_momeni@jsu.ac.ir