صفحه اصلی > پژوهشی  > انتشارات 
‏سرشناسه : حلالی ، احمد ، ۱۳۴۱-
‏عنوان و نام پديدآور : حساب دیفرانسیل و انتگرال/ تالیف احمد حلالی.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی شاپور‏‫، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ی ،‏‫۲۰۲ص.: نمودار 
‏فروست : دانشگاه صنعتی جندی شاپور؛ ۲
‏شابک : ‏‫۵۶۰۰۰ ریال‏‫: 978-600-90823-1-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : حسابان ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)
‏موضوع : حساب انتگرال‏‫ راهنمای آموزشی (عالی)
‏موضوع : حساب دیفرانسیل‏‫ راهنمای آموزشی (عالی)
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫QA۳۰۳/۳‏‫/ح۷۳ح۵ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۱۵/۰۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۹‎۶‎۴‎۱‎۷

‏سرشناسه : پورموسوی، نادر، ۱۳۵۱-
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ دانشمندان جندی‌شاپور( ۲۴۱-۱۳۱۸ میلادی)/ تالیف و گردآوری نادر پورموسوی.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور‏‫، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۶ ص.
‏فروست : دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور؛ ۳.
‏شابک : ‏‫978-600-90823-2-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان به انگلیسی: History of jundishapur university scientists(1318-241 AD).
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۴۸۹-۵۰۶؛ همچنین به صورت زیرنویس .
‏موضوع : دانشمندان ایران جندی شاپور سرگذشتنامه
‏موضوع : دانشمندان ایران سرگذشتنامه
‏موضوع : دانشمندان ایرانی سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۸۱ /ن۵‏‫پ۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۹۵۵/۵۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۰‎۲‎۲‎۵‎۱

‏سرشناسه : بینا، محسن، ‏‫۱۳۴۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : هندسه مناظر و مرایا/ محسن بینا.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی شاپور‏‫‏، ۱۳۸۷. 
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۱۰ص. : مصور. 
‏شابک : ‏‫978-600-90823-0-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ص. ع. به انگلیسی: Geometric of perspective
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : پرسپکتیو
‏موضوع : معماری رسم فنی
‏موضوع : هندسه ترسیمی
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫NC۷۵۰‏‫‏‫/ب۹۵ ھ۹ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۷۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۵‎۳‎۳‎۷‎۱

‏سرشناسه : نیک‌اندیش، پژمان، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : پنوماتیک کاربردی/ تالیف پژمان نیک‌اندیش.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی شاپور‏‫، ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۳ ص.: مصور، جدول.
‏فروست : انتشارات دانشگاه صنعتی جندی شاپور؛ ۴.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‏‫: ‏‫978-600-90823-6-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۲۱ - ۲۲۳.
‏موضوع : هوای فشرده ماشین آلات
‏موضوع : ماشین‌آلات هیدرولیک
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫TJ۹۵۰‏‫/ن۹پ۹ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۱/۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۹‎۸‎۶‎۵‎۷

‏سرشناسه : نیک‌اندیش، پژمان، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : عضوهای منطقی در هیدرولیک /پژمان نیک‌اندیش.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، ‏‫۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۱ ص.
‏فروست : مکانیک؛ ۲.
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰۰ ریال :‏ ‫978-600-90823-4-6
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۷۹-۲۸۱ .
‏موضوع : هیدرولیک
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫TJ۸۴۰‏‫/ن۹ع۶ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۱/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۴‎۴‎۳‎۳‎۹

‏سرشناسه : نیک‌اندیش، پژمان، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : گریپرها و گیره‌های پنوماتیک/ پژمان نیک‌اندیش.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۴۶ ص.: مصور، جدول.
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال:‏ ‫978-600-90823-5-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : بازوی مکانیکی
‏موضوع : روبوت‌های صنعتی
‏موضوع : روبوت‌ها
‏موضوع : قید و بست‌های صنعتی
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫T۵۵/۳ /ب۲‏‫ن۹ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۹/۸۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۰‎۹‎۵‎۲‎۵

‏سرشناسه : نیک‌اندیش، پژمان، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : هیدرولیک مهندسی/ پژمان نیک‌اندیش.
‏مشخصات نشر : دزفول: دانشگاه صنعتی جندی شاپور، ‏‫‏۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۷۲ ص.:مصور، جدول،نمودار. 
‏فروست : مکانیک‏‫‏؛ ۱.
‏شابک : ‏‫‏۱۱۰۰۰ ریال:‏‫978-600-90823-3-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۵۶۷-۵۷۲.
‏موضوع : هیدرولیک
‏موضوع : مدارهای هیدرولیکی
‏موضوع : شیرهای صنعتی
‏شناسه افزوده : دانشگاه جندی شاپور
‏رده بندی کنگره : ‏‫TJ۸۴۰‏‫/ن۹ھ۹ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۱/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۴‎۴‎۲‎۶‎۱